Модель бібліотеки ХХІ століття

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

June 15, 2018 – July 15, 2018


Модель бібліотеки ХХІ століття [Електронний ресурс] : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2018. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/index. – Назва з екрана.

Зареєструйтеся, щоб ДОДАТИ КОМЕНТАР


Інформація про конференцію