Контактна інформація

Координатор конференції

Пасмор Надія Петрівна
директор наукової бібліотеки
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Телефон: (057) 704-92-13
Email: pasmor@nulau.edu.ua

Служба технічної підтримки

Сергій Вололдимирович Глинянський
Телефон: (057) 704-92-13
Email: s.glynianskyi@nlu.edu.ua