Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання

Міжнародна інтернет-конференція

June 15, 2016 – July 1, 2016


 

УДК 340.111.5:001.895-049.5

ББК 67я4 + 60.5.33я4

Б40

 

Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання [Електронний ресурс] : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index. – Назва з екрана.

 

Шановні учасники конференції!

Доводимо до Вашого відома, що усі бажаючі можуть отримати друкований варіант збірника тез Міжнародної інтернет-конференції "Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання" (25.05.2016 р.). Для цього Вам необхідно сплатити до Видавництва "Право" 100 гривень.

Оплата за редакційні послуги здійснюється за наступними реквізитами:

Видавництво «Право», р/с 26003801367004 в АТ ОТП Банк, МФО 300528 ЄРДПОУ 23465351, призначення: оплата за публікацію матеріалів у збірнику, П.І.Б.

 

Дякуємо проекту “Наукові конференції України” (Видавнича служба Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН») за надану можливість розміщення міжнародної інтернет-конференції.