Матеріали конференції


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Загальнотеоретичні та прикладні проблеми безпекового інноваційного суспільства

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Ганна Валеріївна Анісімова, Ольга Володимирівна Донець
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Лариса Кімівна Байрачна
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Юлія Вікторівна Бистрова
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
Валентина Іванівна Борисова
ПРОЦЕСУАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ – ЄДИНИЙ ШЛЯХ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА PDF
Олексій Васильович Бринцев
МІСЦЕ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ PDF
Роман Володимирович Будецький
«ЕРАЗМУС+» — ІНТЕГРАЦІЙНА ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ PDF
Наталія Миколаївна Внукова
ІНФОРМАЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФІРМ ТА БАНКІВ В ПРАВОВІДНОСИНАХ З КЛІЄНТАМИ В ЄС PDF
Сергій Васильович Глібко
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК НАПРЯМ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Алла Олександрівна Гордеюк
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Олег Геннадійович Данильян, Наталія Миколаївна Буліч
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ОСМИСЛЕННЯ PDF
Олександр Петрович Дзьобань
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Катерина Вікторівна Єфремова
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ PDF
Володимир Георгийович Іванов
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Володимир Георгийович Іванов
ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ВІДКРИТИХ КУРСІВ PDF
Станіслав Миколайович Іванов, Володимир Васильович Карасюк, Сергій Володимирович Глинянський
INFORMATION CULTURE AS A COMPONENT OF HIGHER EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY PDF
Олена Олексіївна Карпенко
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Галина Павлівна Клімова
ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА ЯК ВИМІР ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА PDF
Віктор Семенович Ковальський
ПРАВОВА ПРИРОДА ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА PDF
Володимир Анатолійович Ліпкан
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ PDF
Юрий Вячеславович Ломоносов
ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ЦИФРОВИХ ТВОРІВ У СУЧАСНОМУ ІНФОПРОСТОРІ PDF
Юрий Вячеславович Ломоносов
КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Наталя Іванівна Мазниченко
КНИЖКОВА КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОПРОСТОРІ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Вікторія Анатоліївна Маркова
ИНФОРМАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ PDF
Екатерина Петровна Орехова
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Ольга Володимирівна Розгон
СПРОБИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН CАМОКОНТРОЛЮ У CФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Сергій Вікторович Солодченко
ДЕЩО ПРО ІСТОРІЮ ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ PDF
Іларіон Андрійович Спасибо
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Євгеній Павлович Суєтнов
ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Сергій Володимирович Терещенко
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Михайло Петрович Требін
ЕТИКО-ПРАВОВА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА PDF
Олена Василівна Турута, Оксана Олегівна Жидкова
ФОРМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ЯКОСТЕЙ PDF
Вікторія Григорівна Чуркіна, Катерина Олегівна Косенко
«АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА PDF
Ольга Вікторівна Шаповалова

Бібліотечна секція

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ (досвід роботи наукової бібліотеки ХНУРЕ) PDF
Ірина Петрівна Аврамова, Наталія Юріївна Етенко
СТВОРЕННЯ БАР’ЄРІВ ЧИ ПРАВО НА ВИЗНАННЯ? PDF
Лариса Григорівна Бакуменко
БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Ірина Валеріївна Бова, Тетяна Валентинівна Марцун
ІНТЕРНЕТ І ПРАВООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ВУЗУ PDF
Ольга Олексіївна Будецька
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КНИГОВИДАННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ PDF
Регіна Валеріївна Вороніна
ЛОНГРИД: ИНТЕГРИРУЮЩИЙ И КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ PDF
Людмила Владимировна Глазунова
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ PDF
Наталья Григорьевна Грабарь, Татьяна Борисовна Соколовская
ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО У СПРАВІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Ігор Владиславович Золочевський
ВИСТАВКОВА РОБОТА ВІДДІЛУ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО PDF
Лариса Германівна Зоря, Зоя Михайлівна Карась
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ PDF
Ірина Анатоліївна Карнаух
МІСІЯ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ У СПРИЯННІ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ PDF
Ірина Василівна Киричок, Тетяна Борисівна Павленко
СЕРВІСНІ СЛУЖБИ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВЦІВ PDF
Тетяна Олександрівна Колесникова
ПРАВОВІ ЖУРНАЛИ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО PDF
Любов Вікторівна Лук’яненко
РОЛЬ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПРАВОСВІДОМОСТІ І ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ PDF
Надія Петрівна Пасмор
БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ ЯК ІМІДЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ (досвід роботи наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) PDF
Ольга Іванівна Самофал
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА : СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА PDF
Вікторія Вікторівна Щабельник

Студентська наукова трибуна

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Афоніна
УЧАСТЬ СТАРТАПІВ В ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Анастасія Сергіївна Воробйова
ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Тарас Юрійович Головій
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Катерина Валеріївна Дорощенко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Анастасія Вадимівна Дячук
ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ .UA В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Володимир Леонідович Замковий
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОСОБИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PDF
Анастасія Павлівна Крамар
СПОСОБИ НАВІЮВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Олександр Володимирович Лазоренко
ПРАВО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ PDF
Анастасия Дмитриевна Литвин
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНИНА І СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ ЯК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЯВИЩА PDF
Олександр Сергійович Парасоткін
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕТАПІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ PDF
Каріна Вікторівна Петраш
КОНСУЛЬТУВАННЯ У ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Марина Олегівна Раулець
ПЛЮСИ ТА МІНУСИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФОРМИ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Аліна Миколаївна Стеценко
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ PDF
Юлія Віталіївна Третяк
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ СУДІВ PDF
Юлія Віталіївна Третяк